УСБАЛЕ " Акад. Иван Пенчев " ЕАД

filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src="img/logo.psd");" />  
   

Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология

   
   

Меню

   
 

За нас

История

Услуги

Клиничен център

Контакти

Връзки 

Актуално

 
 

   
   

Добре дошли в сайта на Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология!

   
 
Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология “Акад. Иван Пенчев” ЕАД (УСБАЛЕ) има шестдесетгодишна история. Съчетанието на клинична, лабораторно-диагностична база и оперативно лечение с последващо наблюдение дава възможност за комплексно лечение на ендокринно болните. УСБАЛЕ е не само университетско звено в структурата на Медицинския университет – София, но и реален национален център по едни от водещите здравни проблеми в България. Болницата разполага с модерен консултативно-диагностичен блок, в който се извършват прегледи, консултации, изследвания, прием в клиниките, както и последващ непрекъснат контрол. Тук работят лекари с възможно най-висока степен на квалификация, постигната в страната и чужбина. Налице са възможности за провеждане на всички високоспециализирани изследвания. В болницата са разкрити специализирани клиники по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания, по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, по диабетология и по ендокринна хирургия. Лечебната, преподавателската и научна дейност се извършват на световно ниво. Болницата е участник в редица национални и международни проекти. В клиниките се приемат и лекуват пациенти от цялата страна. Болницата има договор с НЗОК за лечение по клинични пътеки на ендокринни заболявания и за извършване на лабораторни изследвания, включително и на най-сложните хормонални, имунологични, цитогенетични, хистологични и ехографски изследвания. УСБАЛЕ “Акад. Иван Пенчев” ЕАД е високотехнологична болница, разполагаща с най-съвременна болнична информационна система, единствената в България с интегрирани функции за проверка за възможни нежелани лекарствени ефекти. Съветващата система е плод на голям европейски проект (PSIP) и подпомага лекарите при вземане на решение, като по този начин се намаляват рисковете за пациентите и се повишава качеството на лечение. Към болницата има разкрит медицински център, в който пациентите могат да получат компетентна помощ от висококвалифицирани ендокринолози, ендокринни хирурзи, офталмолог и психиатър. Медицинският център има договор със здравна каса и приема пациенти от цялата страна, насочени с направления за консултация. Консултират се и пациенти без направления, които заплащат предоставените им услуги съгласно обявения в центъра ценоразпис.

Болницата има следната структура :
КДБ, стационар, аптека и АСБ.

КДБ се състои от приемно-консултативни кабинети, кабинети за функционална и образна диагностика (по остеодензитометрия, ехография на щитовидната жлеза, ехографска диагностика на ендокринните заболявания), отделение по медицинска информатика, медико-диагностични лаборатории (лаборатория по имунология, генетика и клинична лаборатория, лаборатория по патоморфология и цитодиагностика, радиоимунологична лаборатория).


Стационарният блок с общо 101 болнични легла включва:

  Клиника по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания

  Клиника по ендокринна хирургия

  Клиника по диабетология

  Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания

В структурата на АСБ са включени звена за административна дейност, за стопанска дейност и обслужващи дейности. Към болницата има разкрита аптека и лекарствоснабдяването е в пълно съответствие със законовите разпоредби.Болницата се управлява от:

Изпълнителен директор – проф. д-р Сабина Захариева,

   с признати специалности по вътрешни болести и ендокринология,
   и квалификация по “здравен мениджмънт “.