МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕН ЦЕНТЪР /Д.К.Ц./
“КРАСИМИРА”90
 
е частно медицинско заведение в два сектора:
            1. Хирургичен
            2. Поликлиничен
 
ХИРУРГИЧНИЯ СЕКТОР представлява модерна сграда, проектирана и построена за целта в павилионен стил. Разполага с две модерно оборудвани операционни зали и стационар за следоперативно наблюдение.
В този сектор се извършват операции от малък и среден обем в областта на обща коремна хирургия, ортопедия, съдова хирургия, пластична хирургия, лицево-челюстна хирургия, А.Г., УНГ, урология и ендокринна хирургия.
Престоят в  заведението е до 48 часа. Подсигурен е максимален комфорт за болнично заведение.
 
ПОЛИКЛИНИЧНИЯ СЕКТОР е организиран на принципа на консултативни прегледи от всички специалности на вътрешната медицина - кардиология, ендокринология, гастроентерология, нефрология, ревматология и др.; неврология; психиатрия;дерматология; тропически и инфекциозни болести; мамолог;образна и лабораторна диагностика. Оборудван е с най-модерна апаратура, позволяваща диагностика на съвременно равнище: ядрено-магнитен резонанс за изследване на крайници; ехограф с всички трансдюсери и доплер; лабораторно оборудване за изследване на кръв, урина микробиология, биохимия, цитология, хистология.
Към сектора функционира и оборудвана зала за възстановяване.
Поликлиничния сектор работи всекидневно от 9.00 до 18.00 часа.
Различните специалисти преглеждат по изработен и оповестен график.
Пациенти се приемат за преглед с предварително записване.
 
МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕН ЦЕНТЪР “КРАСИМИРА“90 - СОФИЯ предлага и абонаментно годишно доболнично медицинско обслужване за работници и служители, чрез сключване на договори с частни и държавни фирми – работодатели.

|Контакти| |Абонамент| |Консултанти| |MedicalNet-BG|