ХИГИЕННО - ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА ИНСПЕКЦИЯ - СОФИЯ

Ул. “Неофит Рилски” № 64

 
Д-Р СТАНИМИР РУСЕВ РУСЕВ
 

ДИРЕКТОР

Роден на 05.08.1950 г. в гр. Русе.
Образование – Медицински факултет при Медицинска академия гр. София с правоспособност – лекар.
Придобити специалности:
    - “Организация на медико – санитарната защита” – 1980 г.
    - “Епидемиология” – 1988 г.
Трудовият си стаж започва като “главен специалист – лекар” в щаба на Гражданска отбрана гр. София през 1978 г.
Работи като “специалист” в отдел “Специален” в Министерство на Народното Здраве от 20.04.1980 г.
През 1991 г. заема длъжността “главен експерт по околна среда и здраве” в управление “Здравна профилактика и държавен санитарен контрол”.
От м. януари до м. юни 1992 г. е “експерт” в Национален център по здравна профилактика към Министерство на здравеопазването.
От 09.06.1992 г., след издържан конкурс, е назначен за директор на Хигиенно – епидемиологична инспекция – София, която длъжност заема към настоящия момент.
За работата си като служител на Министерството на народното здраве и щаба на ГО на НРБ е награждаван с:
    - юбилеен медал “100 години БЧК”;
    - медал “1300 години България” и др.
Като ръководител на младежки творчески колективи е носител на почетни дипломи, награди, вимпели и др.
Има над 25 публикации, относно управлението на здравеопазването при критични ситуации и създаване на собствени продукти на управление на здравеопазването.
В Националния проекто – програмен фонд има над 10 разработки, част от които са внедрени в страната и чужбина.
Като рационализатор има 2 разработки, които са внедрени.
Членува в Българския лекарски съюз.

Контакти:

1000 гр. София
тел.: 987 42 08
тел./факс: 981 22 56
E-mail: roussev@medicalnet-bg.org

[HEI-S] [MedicalNet-BG]