Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
ДЕЙНОСТИ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Медицински дейности (по клинични пътеки и платени дейности) (Word формат на файла) - повече>>

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Ценоразпис на медицински дейности и изследвания (Word формат на файла) - повече>>

_____________________________________________________________________________________________________________________________

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

УСБАЛЕ “ АКАД. ИВАН ПЕНЧЕВ “ ЕАД

има сключен договор със СЗОК и оказва болнична помощ по следните клинични пътеки

 

Клинична пътека № 104 "Декомпенсиран захарен диабет" при лица над 18 години

Клинична пътека № 106 "Заболявания на щитовидната жлеза"- за възраст над 18 години

Клинична пътека № 107 "Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика"- за възраст над 18 години

Клинична пътека № 108 "Заболявания на хипофизата и надбъбрека " при лица над 18 години

Клинична пътека № 109 "Заболявания на хипофизата и надбъбрека" при лица под 18 години

Клинична пътека № 110 "Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години"

Клинична пътека № 112 "Метаболитни нарушения при лица над 18 години"

Клинична пътека № 187 "Оперативни процедури върху щитовидна и парашитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност"- за възраст над 18години

Клинична пътека № 188 "Оперативни процедури върху щитовидна и п ара щ итовидни жлези, със среден обем и сложност"- за възраст над 18 години

Клинична пътека № 189 "Хирургично лечение при надбъбречни заболявания"- за възраст над 18 години

Лечението по всички клинични пътеки в УСБАЛЕ “ Акад. Иван Пенчев” е безплатно. Заплаща се само потребителска такса, стойността на която е публикувана в Държавен вестник. Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат: ∙ Лица със заболявания, определени по списък към НРД (Приложение № 12 към НРД 2012 за медицинските дейности); ∙ малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството ∙ пострадали при или по повод отбраната на страната ∙ ветерани от войните, военноинвалиди ∙ задържани под стража лица ∙ задържани на основание чл.63 от Закона за Министерството на вътрешните работи ∙ задържани на основание чл.125, ал.1 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност“ или лишени от свобода ∙ социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ∙ лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник ∙ медицински специалисти ∙ пациенти със злокачествени новообразувания ∙ бременни и родилки до 45 дни след раждането ∙ здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, съгласно Наредбата за медицинската експертиза.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^