Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
СТРУКТУРА

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Консултативно-диагностичен блок:

 • обща информация - повече>>
 • приемно-консултативни кабинети - повече>>
 • кабинети за функционална и образна диагностика - повече>>
 • отделение по медицинска информатика - повече>>
 • медико-диагностични лаборатории - повече>>
  • лаборатории по имунология и генетика
  • клинична лаборатория
  • радиоимунологична лаборатория
  • лаборатория по патоморфология и цитодиагностика - повече>>

Стационарният блок с общо 101 болнични легла включва:

 • Клиника по хипоталамо-хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания - повече>>
 • Клиника по ендокринна хирургия - повече>>
 • Клиника по диабетология - повече>>
 • Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания - повече>>

В структурата на АСБ са включени звена за административна дейност, за стопанска дейност и обслужващи дейности - повече>>

Към болницата има разкрита аптека и лекарствоснабдяването е в пълно съответствие със законовите разпоредби - повече>>

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^