Управление и ръководство
  За нас
  Кратка история
  Структура
  Дейности
  Телефонен указател
  За пациента
  Контакти
  Клиничен център
  Медицински център
  Антикорупция
  Обществени поръчки- профил на купувача
  Връзки
  Актуално
   
 
 
 
КРАТКА ИСТОРИЯ

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


През 1951 г. се обособява Втора вътрешна клиника за болести на обмяната на веществата към Института за специализация и усъвършенстване на лекарите (ИСУЛ) с първи ръководител акад. Иван Пенчев. След преместването на клиниката в сградата на ул. “Дамян Груев” №6 (тогава ул. Христо Михайлов) през 1965 г. се учредява самостоятелна болница. След създаване на Медицинска академия през 1972 г. се формира Научен институт по ендокринология, геронтология и гериатрия НИЕГГ.

През 1990 г. НИЕГГ се преименува в Държавна университетска болница по ендокринология и геронтология с Клиничен център по ендокринология и геронтология (КЦЕГ). През 2001 г. болницата се регистрира като търговско дружество под името “Специализирана болница за активно лечение по ендокринология, нефрология и геронтология “Акад. Иван Пенчев” ЕАД.

През м. януари 2006 г. е извършена пререгистрация на болницата, която по-точно отразява нейната специфика “Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология “Акад. Иван Пенчев” ЕАД (УСБАЛЕ).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало^^